Vår kompetens

av dec 28, 2023

RealProgress

Högkvalitativ projektledning och interimlösningar på chefsnivå


Vi erbjuder resurser för projektledning, för kompetensboost och för olika typer av ledarskap.
Vi brinner för vårt arbete och drivs av att få leda projekt som förbättrar våra kunders verksamhet.
Vi uppmuntrar och delar med oss av en hög innovativ nivå som utvecklar oss själva, kundernas team och alla inblandade i våra projekt. Vår arbetsmiljö är flexibel och vi arbetar gärna i agila projekt.

Våra konsulter har tillsammans enbred kunskap och erfarenhet från
Affärsutveckling, kommunikation, förändringsledning och effektivisering inom bland annat logistik, elektronik samt robot- och tåg-industrin. Vi har också utbildning inom företagsekonomi, effektiva processer, agilt arbete, utvecklande ledarskap samt regelefterlevnad och riskhantering i bagaget.

Vi är medvetna om att en väl definierad projekt process är viktig för att säkerställa effektiva och framgångsrika projekt. Samtidigt är vi på RealProgress också mycket skickliga på att  hitta en lämplig metod för att nå uppsatta mål inom varje given utmaning.

Vi strävar efter att vara snabbfotade och anpassa oss till förändrade omständigheter, samtidigt som vi håller uppsatta budget- och tidsramar. 
Nära samarbete, öppet klimat och god stämning, både inom bolaget och med våra systerbolag, ger oss dessutom möjlighet att lära av varandra och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter mellan projekt. Viljan att lära och utvecklas genomsyrar företaget och uppmuntras ständigt. 

Är vi vad du söker?

  • Du har ett behov av en projektledare eller annan ledare, för att hantera en förändring, ett projekt eller liknande utmaningar.
  • Du söker en eller flera resurser med god samarbetsvilja och positiv attityd, och vill ha tillfredsställande resultat inom rimliga tidsramar.
    Antingen har du en redan klar projektplan och tydlig kravspec, eller så har du mer öppna önskemål som du vill diskutera vidare kring.

Känner du igen dig och vill diskutera de möjligheter vi har att hjälpa dig?

Västerås

Pilgatan 8c,
721 30 Västerås

Tel: 021-129601
Mail: info@realprogress.se

Stockholm

Sundbybergs Torg 1
172 67 Sundbyberg

Tel: 021-129601
Mail: info@realprogress.se

En del av Real Cognit Group